KURUMSAL

2012
 • DSS İstanbul Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kuruldu.
 • Mobil sağlık hizmeti birimi oluşturuldu.
 • Akpınar Sanayi Bölgesi Projesi İmzalandı.
 • 2012 sene sonu itibari ile yaklaşık 50 firmaya hizmet verilmiştir.
2013
 • 2012 sonu itibari ile DSS İSTANBUL ailemizde 50 kişilik kadro istihdam edilmiştir.
 • TUROB'da İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlenmiştir.
 • DSS İSTANBUL ailesine KUZU ŞİRKETLER GRUBU katılmıştır.
 • 2013 sonu itibari ile İstanbul genelinde toplamda 500'ün üzerinde işletme ile çalışılmıştır.

DSS İSTANBUL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 20 yıla aşkın İşyeri Hekimliği tecrübesi ile Dr. Sinan Simsar tarafından, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı' nın 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletmelerde yürütülmesi gereken çalışmaların çözümü için kurulmuştur.

Kadrosundaki tecrübeli A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, Tecrübeli İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir aile olmayı başarmıştır.

DSS İSTANBUL OSGB' nin amacı

 • İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak,
 • Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek,
 • Serbest piyasa şartlarında bulunan eşitlik sağlama hükümlerini uygulamak,
 • İşletmelerin varlığına, gelişimine ve karlılığına sağladığı, çoğu zaman gizlilik eğilimi gösteren ve örtülü kalan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü aşılamak, bilinçli bir toplum oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek,
 • İşin maliyet yönünden bakıldığında, daha güvenli ve sağlıklı uygulama kayıtlarına sahip şirketler oluşturup, kaynaklarını tıbbi harcamalar, çevre temizliği, sağlık ve güvenlik ile ilgili davalara harcamak durumunda kalanlara kıyasla ekipman güncelleştirmeye (yenilemeye) daha çok imkan oluşturmak,
 • Belirlenen üretim usullerine sıkı bağlılığı, ayrıntılara dikkati ve işleri doğru bir şekilde yapmayı sağlayıp işletmeler için aynı zamanda kaliteyi de arttırmaktır.

Vizyonumuz

DSS İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak ulusal ve uluslararası sektörde sürdürülebilir kalkınmayı ve kaliteyi ilke edinen öncü bir kurum olarak, faaliyetlerinde insana ve çevreye duyarlı projelerle müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinmiştir.

Misyonumuz

DSS İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ihtiyaca uygun çözümler sunarak tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak, kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak, çevreye duyarlı güvenli çalışma ortamları yaratmak, çevreyi ve doğayı korumak, tüm bu amaçlar çerçevesinde yaptığımız işin sorumluluğunu alarak hızlı ve doğru projeler üretmek ve gerçekleştirmektir.

Değerlerimiz

 • Güven
 • Sorumluluk
 • İşbirliği
 • Pozitif katkı
 • Çözüm
 • Farklılık

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

‘’Alınmamış Tedbir Yaşanacak Kazanın Ortağıdır’’ anlayışı ile 2012 yılı başından itibaren çıktığımız yolda çeşitli zorluklar ve engellere göğüs gererek başarılı olmaya hedeflenmiş bir ekip oluşturup, gerek merkez gerekse saha çalışmalarımızı olabilecek en nitelikli seviyeye ulaştırmakla hedeflerimizin önemli bölümünü gerçekleştirmiş ve daha üst seviyelere ulaşmak isteğimizi canlı tutarak çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettirmekteyiz.

Nitelik göreceli bir kavram olmakla beraber evrensel bakışla nitelikli olmanın alt sınırlarını belirlemek zor değildir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda ise nitelikli hizmet vermek ve bu hizmetin devamlılığını sağlamak ise, ancak gönül verme, güncel bilgileri takip etme ve ödün vermeme vb. unsurları hayata geçirerek gerçekleşebilir. Ülkemizin çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan biri ve hatta bize göre en önemlisi olduğuna inandığımız ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ konusu, dünyanın birçok gelişmiş hatta bazı gelişmekte olan ülkelerinde önemli aşamaları kat etmiş ve belli bir olgunluğa erişmiş durumdadır. Ne yazıkki ülkemizde henüz bu konuda yeterli seviyelerden çok geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak, yılmadan, bıkmadan ve özveri ile çalışarak asgari yeterlilik seviyelerine ulaşmak bu alanda çalışan profesyonellerin ve işletmelerin katkısı ile gerçekleşecektir, buna inanıyor ve ülkemizi oluşturan en önemli unsur olan insanımızın bilgisine, vicdanına ve iradesine güveniyoruz.

DSS İstanbul olarak bu alanda kısa kurumsal geçmişimizle oldukça önemli işlere imza atarak kalitemizi ve hizmet sunum anlayışımızı üst seviyelere çıkarmış aynı zamanda bu seviyelerde tutarak yaptıklarımızın geçici olmadığını kanıtlamış bulunmaktayız.

İddialıyız; çünkü bilgimize, kurumumuzda çalışan ben dâhil onlarca arkadaşımın en az 15-20 yıllık iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tecrübemize ve sunduğumuz hizmet kalitesine güveniyoruz.

İdealistiz; çünkü insanın yaşamı, sağlığı ve güvenliğinin istisnasız tüm insanlık ve çalışanlar için bir hak olduğunainanıyoruz.

Bir idealimiz var ki oda; gerekli tüm önlemler ve ön çalışmaların bilimin, bilginin, tecrübenin ve sorumluluk bilincinin ışığı altında yapılması ile insan sağlığını bozacak, sağlığını veya uzuvlarını kaybedecek ya da hayatını riske atacak bütün ‘’ciddi boyuttaki iş kazalarının’’ gerçek anlamda sayısal olarak sıfırlanabileceği idealidir. Tabiiki bu koşulları sağlamak, yalnız konunun uzmanlarının marifeti ile değil aynı zamanda işletmelerinde ciddi anlamda katkısı ve inisiyatifi ile gerçekleştirilebilir. Bunu gerçekleştirmek zorama imkânsız değildir.

Gururla söyleyebiliriz ki DSS İstanbul’dan hizmet alan işletmelerde,hizmet almaya başladığı günden bu güne kadar
herhangi ölümlü veya kalıcı hasar bırakan bir kaza meydana gelmemiştir. İnancımız, bundan sonra da disiplinli ve dikkatli uygulamalarla bu çalışma koşullarını sağlamayı devam ettirebileceğimiz yöndedir.

Birlikte çalışma dileği ile ....

DR. SİNAN SİMSAR
Yönetim Kurulu Başkanı

yetki belgemiz
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
Belge No: 173
KURUMSAL
Bu sayfayı paylaşın