HİZMETLER

İş Güvenliği Uzmanlığı
İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,Rehberlik ve danışmanlıkRisk değerlendirmesiÇalışma ortamı gözetimiEğitim,...
İş Yeri Hekimliği
İşyeri Hekiminin Görevleriİşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.a) Rehberlik ve Danışmanlık;1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı g...
İş Görebilirlik Raporu
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışanlar (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç çalışanların işe girişlerinde,işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene...
Risk Analiz Değerlendirme Raporu
Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekild...
Periyodik Teknik Kontroller
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜBuhar Kazanı - Sıcak Su Kazanı - Kızgın Su Kazanı - Kızgın Yağ Kazanı Basınçlı Kaplar - Hava Tankı(Kompresör) - Hidrofor Tankı - Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolüİş Kanunu'na dayanarak çıkarılmış olan; İşçi Sağlığ...
Acil Durum Eylem Planı
Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.Acil Durum Eyl...
Periyodik ( Mobil ) Sağlık Taramaları
Yeni yasaya göre çalışanlarınızın sağlık durumlarıyla ilgili perdiyodik olarak tarama testi yaptırmanız gerekiyor.İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe gi...
Patlamadan Koruma Dökümanı
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANIİşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azalt...
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyor ve belgeliyoruz.Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçileriniz...
Ortam Ölçümleri
ORTAM ÖLÇÜMLERİİşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi  İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi   İşyeri Aydınlatma Ölçümü  &n...
HİZMETLER
Bu sayfayı paylaşın